Bendrosios nuostatos

Internetinės svetainės www.kmobiles.lt savininkas ir administratorius, kaip ir asmens duomenų valdytojas yra UAB „KMOBILES“ , įmonės kodas 302713489, PVM kodas LT100008471112, elektroninio pašto adresas – [email protected]

Šios Pirkimo - Pardavimo svetainėje taisyklės (toliau – „Taisyklės“) – tai dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Pardavėjo ir Pirkėjo (toliau – „Pirkėjas“). Toks dokumentas nustato Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybes ir pareigas. Pirkėjui įsigyjant prekes Svetainėje.
Pirkėjas naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis yra visiškai atsakingas ir įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai koreguoti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje.
Pirkėjui apsiperkant Svetainėje, taikomos Taisyklės galiojančios užsakymo pateikimo metu.

Pateikti užsakymus svetainėje gali:
Asmenys sulaukę pilnametystės;
Veiksnūs asmenys;
Juridiniai asmenys;
Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas prideda perkamas prekes ir suformuojamas prekių krepšelis bei pasirinkamas apmokėjimo ir pristatymo būdas.
Susipažinęs su www.kmobiles.lt prekių Pirkimo - Pardavimo Taisyklėmis, pasirenkama „Patvirtinti užsakymą“.
Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo-Pardavimo sutartys yra saugomos svetainės www.kmobiles.lt duomenų bazėje.

Asmens duomenų apsauga

Visą informaciją, susijusią su asmens duomenimis pateiktą internetinei Svetainei www.kmobiles.lt, tvarko Pardavėjas pagal patvirtintas Asmens duomenų apsaugos taisykles, kurios yra pateiktos šioje Svetainėje ( Žr. Asmens duomenų apsauga ).

Pirkėjas bet kokiu būdu naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis yra visiškai atsakingas ir įsipareigoja laikytis visų šiose Svetainės Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Pirkėjo teisės ir pareigos
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes svetainėje www.kmobiles.lt laikydamasis šių Taisyklių ir privalo vadovautis pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-Pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties su pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu per 10 darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai tai:
garso ir vaizdo kūriniai ir fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos.
Įsigytos prekės pakuotė buvo pažeista, pasikeitė prekės prekinė išvaizda, buvo naudojama.
Pirkėjas gali bet kuriuo momentu atsisakyti naudotis Svetaine, panaikindamas savo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo pristatymo adresas pateiktas Svetainėje suformavus užsakymą, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti.

Pardavėjo teisės ir pareigos
Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai koreguoti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamas prekes ir jų specifikacijas.

Prekių pirkimas Svetainėje, kainos ir atsiskaitymo tvarka
Į prekių kainą jau yra įskaičiuoti visi mokesčiai, tačiau prekių pristatymo kaina į minėtą prekių kainą nėra įtraukta.
Kiekvieną kartą Pirkėjas formuodamas ir pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu bus atsiųsta visa užsakymo informacija, užsakymo patvirtinimas.
Jei gaunamas laiškas su užsakymo atšaukimu, tada nurodama, kad užsakymas yra užpildytas neteisingai ar tuo metu prekės sandėlyje nėra..
Pirkėjas pateikdamas užsakymą įsitikina ar visi nurodomi asmens duomenys yra teisingi.
Pirkėjas apmokėti užsakymą gali:
išankstiniu banko pavedimu kai Pirkėjas su savo užsakymo duomenimis nuvyksta į banko skyrių ir atlieką mokėjimą į Pardavėjo banko sąskaitą. Kai mokėjimas atliekamas išankstiniu banko pavedimu, Pirkėjas turi atlikti mokėjimą per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo. Negavus mokėjimo per 1 darbo dieną, užsakymas anuliuojamas be atskiro papildomo pranešimo.
Bankiniu pavedimu mokėjimas atliekamas naudojantis Pirkėjo asmenine elektroninės bankininkystės sistema. Norint atlikti mokėjimą šiuo būdu, reikalinga pasirašyta elektroninės bankininkystės sutartis.

Baigiamosios nuostatos
Šios Svetainės www.kmobiles.lt prekių Pirkimo-Pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Samsung
Xiaomi
Apple
Garmin
HP

Akcijos

Perkamiausi

Naujienos

X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.